1. třída

MIRAKULUM

DEN DĚTÍ

V pátek 31. května jsme ve škole oslavili Den dětí sportem. Na školním hřišti jsme si vyzkoušeli několik sportovních disciplin – hod míčkem na cíl, střely na bránu, běh s úkoly a běh přes překážky. Na posledním stanovišti jsme si zatrénovali s kolínskými hokejisty a vyzkoušeli si i hokejové oblečení.

BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU ZUZANOU POSPÍŠILOVOU

Ve středu 29. května jsme si povídali se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou o knížkách, které napsala pro děti. Překvapilo nás, že paní spisovatelka je autorkou již více jak 100 knih! Některé knížky nám paní spisovatelka ukázala, z některých nám i přečetla a tím nás nalákala k jejich přečtení. Během besedy jsme také hádali hádanky a řešili kvízy.

ČARODĚJNICE

V úterý 30. dubna jsme přišli do školy v čarodějných kostýmech. Nejprve jsme se pěkně počarodějnicku představili, naučili jsme se zaklínadlo a pustili jsme se do úkolů Čarodějnické školy – četli jsme, počítali, psali a zpívali. Po čarodějnické svačince, kterou jsme si přinesli z domova, jsme se rozdělili do skupin a na školním hřišti jsme sbírali lístečky s popisem čarodějnic. Údaje o čarodějnicích jsme sepisovali do tabulky a podle popisu a obrázku čarodějnic jsme určovali jména čarodějnic. Po soutěži jsme na školním hřišti zpívali a tancovali.

DEN ZEMĚ – exkurze Střední zemědělská škola Poděbrady

V pátek 26. dubna si celá naše škola připomněla Den Země. Abychom mohli naši Zemi chránit, musíme o ní co nejvíce vědět. Využili jsme nabídku Střední zemědělské školy v Poděbradech a přírodu kolem nás jsme tentokrát poznávali v této škole. V rámci vyučování zde chovají domácí zvířata a pěstují  bylinky a polní plodiny. Seznámili jsme se se životem slepic, králíků, holubů, koz, kachen a včel. Poznávali jsme podle vůně bylinky a zblízka jsme si prohlédli některé vypreparované živočichy.

ZÁCHRANNÁ STANICE HUSLÍK

DEN S ANDERSENEM

ŠKOLKA V NAŠÍ TŘÍDĚ

BESEDA SMYSLY ZVÍŘAT

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Recitační soutěž pro žáky prvních tříd se konala v úterý 26. února. Na tuto soutěž jsme se připravovali skoro tři týdny. Nejprve jsme si do školy přinesli knihy s básničkami. Básničky jsme si četli, recitovali, vybírali a nakonec se každý z nás jednu básničku naučil zpaměti. Nejlépe svou báseň zarecitoval Ondřej Nigrin, který v soutěži obsadil 1. místo. Na 2. místě se umístili  Lukáš Demeter, Václav Čáp, Ema Brabencová a Kateřina Žďárská. 3. místo obsadili Ema Babčanová, Barbora Slaninová, Sára Zemanová, Jan Převrátil a Daniel Boar.

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

HRÁTKY S HUDBOU

PRAHA – PLANETÁRIUM

Ve středu 19. prosince jsme se v Praze nejprve prošli po Starém Městě pražském. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli Betlém a nádherně vyzdobený vánoční strom. Počkali jsme si na odbíjení 10. hodiny a viděli v činnosti Pražský orloj. Tramvají jsme jeli na zastávku Výstaviště Holešovice, odtud už to byl jen kousek do planetária, kde jsme si vyprávěli o planetách a hvězdách a zhlédli  pohádku o vesmíru  – Anička a Nebešťánek. 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

V úterý 18. prosince přišly do naší třídy děti z 2.B a my jsme jim předvedli naše vánoční vyprávění O Ježíškovi. Generálka se nám moc povedla a my jsme se těšili na večer. Dorazili rodiče, babičky, dědečkové, tety, strejdové a naši sourozenci. Celá třída byla zaplněná diváky a my hráli a zpívali jak o život. Paní učitelka nám jen tak tak stihla na klavír hrát doprovod. Sklidili jsme obrovský potlesk. Při poslední písničce se objevil pod stromečkem dárek, ve kterém každý z nás našel krásný míč. 

video – předpremiéra 

video – premiéra (pro rodiče)

PŘIPRAVUJEME POHOŠTĚNÍ

V pátek 14. prosince jsme se pustili do vánočního pečení. Ve školní kuchyňce jsme pekli vanilkové rohlíčky.

PROJEKTOVÝ DEN SE ČTVRŤÁKY

Na čtvrtek 6. prosince si pro nás děti ze 4. A připravily  čertovský den. Dozvěděli jsme se, proč chodí Mikuláš s čertem a andělem, cvičili jsme, zpívali jsme, vyráběli záložku, počítali čerty a plnili spoustu dalších úkolů, které si pro nás čtvrťáci připravili. Bylo to dopoledne plné zábavné práce. Moc se nám to se čtvrťáky líbilo.

MIKULÁŠ V NAŠÍ TŘÍDĚ

Ve středu 5. prosince přišel do naší školy Mikuláš, který si s sebou přivedl spoustu čertů a několik andělů. Třetí vyučovací hodinu všichni přišli do naší třídy. Zazpívali nám nejprve čerti, potom andělé a nakonec Mikuláš četl z knihy Hříchů. Četl i o nás, dětech z 1.A. Naštěstí jsme měli jen málo prohřešků, a tak stačilo zazpívat básničku a slíbit, že se polepšíme. Vůbec jsme se nemuseli bát. Mikuláš nás všechny na závěr moc pochválil za to, že se ve škole moc snažíme vše zvládnout a andělé nás podělili sladkostmi, sešity na čtení a omalovánkami – a ještě někdo dostal uhlí (tím se někteří z nás pomalovali).

DIVADLO KOLÍN

V pondělí 3. prosince jsme v kolínském divadle zhlédli pohádku Čertův švagr. Po představení jsme si s herci zatancovali.

BESEDA PTÁCI

V pondělí 19. listopadu jsme se dozvěděli trošku víc o našich ptácích. Měli jsme možnost zblízka vidět poštolku, káně, sokola. vyprávěli jsme si o ptácích ve městech, o podmínkách jejich života i o tom, jak člověk ptákům škodí nejen jejich lovem.

VÝSTAVA ARCHA NOEMOVA

Ještě před návštěvou výstavy Archa Noemova jsme si ve škole přečetli o Noemovi a jeho Arše. Vyprávěli jsme si také o Národním muzeu a seznámili jsme se s pracovními listy týkající se této výstavy. Ve středu 14. listopadu jsme natěšeni usedli do vlaku a již cestou jsme začali plnit některé úkoly. Cesta vlakem rychle uběhla a z Hlavního nádraží do Nové budovy Národního muzea to byl pěšky jen kousek. V prostorách muzea jsme vyjeli výtahem do 4. patra, kde nás čekala Noemova Archa a v ní spousta živočichů, o kterých jsme si vyprávěli. Všímali jsme si zvláštností některých živočichů, určovali, kde jednotlivá zvířata žijí, co ke svému životu potřebují. Dozvěděli jsme se, že existují červené seznamy a červené knihy, ve kterých jsou zaznamenané druhy, kterým hrozí vyhubení. Na dotykové obrazovce jsme si ukázali národní parky, které jsou v ČR a vysvětlili jsme si význam nejen národních parků, ale i přírodních rezervací. Zhlédli jsme film o životě v moři. Někteří z nás si vyzkoušeli hru, při které stejně jako Noe zachraňovali zvířata před potopou. Dvě hodiny v prostorách výstavy rychle utekly a my jsme se s muzeem museli rozloučit. Cestou na Masarykovo nádraží jsme se zastavili u sochy sv. Václava, prohlédli si opravenou starou budovu Národního muzea a celé Václavské náměstí, které dříve sloužilo jako Koňský trh. Ve vlaku jsme dojedli svačinu a pokračovali v plnění úkolů v pracovních listech.

DIVADLO V LIBICI 

V úterý 9. října jsme se vydali vlakem do Libice nad Cidlinou. V kulturním domě jsme zhlédli pohádku Pověsti pro štěstí. Po představení jsme měli možnost prohlédnout si loutky zblízka. Zpátky do školy jsme z Libice šli pěšky. Ve škole jsme si povídali o českých pověstech a některé jsme si i nakreslili.

ZOO PRAHA

V pondělí 1. října jsme se vydali na naši první exkurzi. Naše cesta vedla vlakem do Prahy. Po Praze jsme cestovali metrem a autobusem. V zoologické zahradě jsme nejprve došli k lachtanům, odkud se nám vůbec nechtělo odejít. Lachtani se před námi předváděli, často nás vylekali svými nájezdy přímo proti nám a ve vodě radostně dováděli. Tučňáci se nám také moc líbili. Krmili se rybami a my obdivovali jejich „fráčky“ i legrační chůzi. Prohlédli jsme si několik druhů supů a orlů a došli k plameňákům. Viděli jsme také dva tapíry a sitatungy. Začínalo poprchávat a my už měli docela hlad. V bistru jsme se zahřáli, snědli svačinu a trošičku si odpočinuli. Čekala nás cesta ke gorilám. Ty měly polední siestu. Rozvalovaly se a pospávaly. Zarecitovali jsme jim básničku a jen jedna samice si nás zvědavě prohlížela, ostatní pospávali dál. V pavilonu šelem byl gepard a krásní tygři. Básničku o tygrech jsme také zarecitovali – někteří z nás uměli úplně celou! Lva a další šelmy jsme neviděli – asi byli venku, ale protože pršelo, tak jsme tam nešli. Prohlédli jsme si leguány, opičky kotuly a přes vodní svět a opičí ostrovy jsme pospíchali na autobus. Již jsme cestovali jak ostřílení cestovatelé – přestupování nebo jezdící schody jsme hravě zvládli. Naše první společná exkurze se vydařila – nikdo se neztratil, nikdo nefňukal, nikdo zas tak moc nezlobil. Bylo to fajn a tak zas někdy příště….

SPRINTER ŠKOLY

Ve čtvrtek 6. září se konala soutěž Sprinter školy. Soutěžili jsme v kategorii 1. tříd. Po rozcvičení se konaly rozběhy, nejrychlejší běžci postoupili do finále. Všichni jsme moc fandili. Z našich chlapců 2. místo obsadil Dan, na 3. místě se umístil Vojta. Také naše dvě děvčata si doběhla pro medaile – Ema obsadila 1. místo, Danielka byl na 3. místě. Gratulujeme!

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

PŘEDŠKOLNÍ DEN