Hudební výchova 4.r.

PÍSNIČKY:
Noty k písničkám na ČJ
Vítek (vyjm. slova V) + slova písničky
Loupež (vyjm. slova S)slova písničky
Strašidla (vyjm. slova P)  + slova písničky
Mourek (vyjm. slova L)   +    slova písničky
Fyzika (vyjm. slova F )    +   slova písničky
Strýc Jaroslav (vyjm. slova B)  + slova písničky

Hlásky (souhlásky, samohlásky…)

Abeceda + slova písničky
Jaro dělá pokusy
Hlásky
Abeceda
Medvěd
Barbucha
Grónská země
Tři čuníci
Dělání
Není nutno
Statistika
Krávy
Kolik je na světě moří
Sluníčko
Na tý louce zelený

Doprovody:

str. 1 – cv. 1
str. 1 – cv. 2
str. 2 – cv. 3
str. 2 – cv. 4
str. 2 – cv. 5
str. 3 – cv. 6
str. 3 – cv. 7
str. 3 – cv. 8
str. 4 – cv. 9 – Halí, belí
str. 4 – cv. 10 – reggae
str. 5 – cv. 11 – calypso
str. 5 – cv. 12 – country waltz
str. 5 – cv. 13
str. 6 – cv. 14 – Melu, melu pšeničku
str. 6 – cv. 15 – Vánoční sníh
str. 6 – cv. 16 
str. 6 – cv. 17 – písnička pro Ježíška
str. 7 – cv. 18 – Zajíček
str. 7 – cvičení 19 – Běžela ovečka
str. 7 – Kočka leze dolů
str. 9 – swing
str. 9 – rock ballad
str. 9 – samba
str. 10 – rhumba
str. 10 – boogie woogie
str. 10 – reggae
str. 10 – bolero
vánoční  – Vondráši, Matóši
vánoční – U betlémské salaši
vánoční – Koleda, koleda, Štěpáne
str. 11 – Pod naším okýnkem
str. 11 – Nezacházej slunce
str. 12 – country rock
str. 12 – Pásla ovečky
str. 13 – Skákal pes
str. 13 – traditional jazz
str. 13 – cajun
str. 14 – country rock
str. 14 – townships