2.A TŘÍDA
MZŠ Velký Osek

Procvičování

lumio.com          číslo naší učebny: 529 290

měkké a tvrdé souhlásky (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams)

ZOPAKUJ SI ČJ, M a PRV:

tvrdé a měkké souhlásky (doplň. i/í, y/ý)
pojmy – součet, rozdíl, o ….více, o ….. méně (+ a – do 100 bez přechodu)

slabiky di/dí, ti/tí, ni/ní
slova opačná (procvičování – karty)
druhy čar (5 cvičení)
tvrdé a měkké souhl. – doplňování i,í/y,ý
je věta zapsaná správně?
věta, slovo, slabika, hláska
rozdělení souhlásek
rozdělení hlásek+ a – do 100 (bez přechodu desítky)
zaokrouhlování na desítky
zvířata v zimě
zima – opakování

ČJ rozdělení souhlásek
samohlásky u, ú, ů  
počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)

druhy vět
procvičování abecedy

M – počítání do 100 (zápis čísel)
sčítání a odčítání do 20 (s přechodem desítky – s mikrofonem)
čáry, body – 2 cvičení
úsečka – 2 cvičení

PRVOUKA
rodina (10 otázek)
rodina
opakování podzim (2 cvičení)
ovoce, zelenina (5 cvičení)
les na podzim (poznávání stromů, plodů, lesních rostlin) – 4 cvičení
savci v lese
ptáci na podzim

MATEMATICKÉ HRY (procvičování + a – do 20 a mírně přes 20):
sestřel správné ovoce (zvol si + nebo – a úroveň hry – pro nás LEVEL 2)
nakrm tučňáka
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na +)
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na -)
mušle
hledej dvojice (sčítání, čím dál těžší obtížnost)
hledej dvojice (odčítání, čím dál těžší obtížnost)

počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)