3.A TŘÍDA
MZŠ Velký Osek

Procvičování

lumio.com          číslo naší učebny: 529 290
mapy
BOBŘÍK INFORMATIKY

písemné + a – (posledních 10 cvičení ze stránky je na písemné + a -)
+ a – dvojciferných čísel
procvičování . a : (2-9)
sudá a lichá čísla
zaokrouhlování na desítky

ČJ
vyjmenovaná slova po B (d.cv.) – VS 18/3  +  VS 17/1 d,e,f  +  VS 17/1 a,b,c + uč.38/4, 5  +  VS 12/4,5 +                         VS 13/3,4  + uč. 36/4,6+37/4  +  VS 15/6,7+16/4
uč.33/5  +  uč.33/7   +  uč.32/3   +   VS 7/6,8  +   VS 7/7  +  VS 9/3  +  VS 11/8  +  VS 9/4
vyjmenovaná slova po B (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams) 
vyjmenovaná slova po B (25 cvičení)
vyjmenovaná slova po B (ŠKOLÁKOV)
spodoba
spodoba (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams)
kořen – slova příbuzná
slovní druhy a opakování (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams)

PRV
světové strany
typy krajiny
město, vesnice
mapy