3.A TŘÍDA
MZŠ Velký Osek

Akce ve 3. třídě

Letiště Václava Havla

Vycházka do lužního lesa

V knihovně o pohádkách

Procvičujeme si slovní zásobu

Vyjmenovaná slova hravě

Měřidla, měříme, jednotky

Slovní druhy a vyjmenovaná slova

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou

Pololetní vysvědčení

O tělocviku i tančíme

Učíme se s plyšáky

Hrajeme na flétnu a zpíváme

Portréty našich divadelních rodinek

Vánoce u nás ve třídě

Vánoční zpívání v tělocvičně

Zpíváme koledy

Vánoční koncert ZUŠ

Vánoční turnaj ve vybíjené

Vánoční vystoupení pro šesťáky

video vánoční pohádka O neposlušném Josífkovi

video –  vánoční příběh  Veselé Vánoce

Vánoční besídka

Generálka vánočního vystoupení

Mikuláš u nás ve třídě

V angličtině rozšiřujeme slovní zásobu

Poslední plavání

Kolín – vycházka

Deváté plavání

Návštěva MÚ Kolín

Angličtina

Bobřík informatiky

Pracujeme s mapou

Ve sklárně

Osmé plavání

Obecní úřad Velký Osek

Začínáme s vyjmenovanými slovy

Sedmé plavání

Divadlo Libice n.C.

A zase hrajeme loutkové divadlo

Páté plavání

Čtvrté plavání

Listování

Den zvířat

Třetí plavání

ZOO Praha a spaní ve škole

Druhé plavání

Zážitky z prázdnin

První plavání

Z výuky – září

Exkurze – zdymadlo V.Osek

Sprinter školy