3.A TŘÍDA
MZŠ Velký Osek

Procvičování

lumio.com          číslo naší učebny: 529 290
mapy
BOBŘÍK INFORMATIKY

M
dělení dvojciferného čísla (mimo obor násobilky) – online cvičení (1.-4. cvič.)
násobení dvojciferného čísla  Školákov1 + Školákov2 online cvičení
dělení se zbytkem 2,  3,  2,3,  4,  2,3,4,  52,3,4,5;   62-6;   72-78; 2-8   9;   8 a 9;  2-9
písemné + a – (posledn e stránky je na písemné + a -)
+ a – dvojciferných čísel
procvičování . a : (2-9)
sudá a lichá čísla
zaokrouhlování na desítky

ČJ
slovní druhy – slovní druhy na SMARTu + Školákov  +  online cvičení  + umíme česky
+Wordwall:  slovní druhy ohebné, slovní druhy neohebné, předložky-spojkypředložky-zájmena,  příslovce (P,N)příslovce-třídění1příslovce – třídění2,  hledání příslovcí – krtekurčování ohebných slovních druhů

vyjmenovaná slova B,L,M – BLM3BLM4BLM5BLM6, BLM7, BLM8BLM9, BLM10,

BLM11, BLM12, cv.13, cv.14, cv.15

vyjmenovaná slova po M(přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams) 
vyjmenovaná slova po M (ŠKOLÁKOV)
vyjmenovaná slova po M (pod vyjm. slovy po L)
vyjmenovaná slova po L (d.cv.)– uč.45; pr.s.33-34VS 22-25;uč.43; pr.s.31-32+   VS 24;uč.41/4,5; pr.s.30
vyjmenovaná slova po L (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams) 
vyjmenovaná slova po L(32 cvičení) – cvičení najdeš pod vyjm. slovy po B a na další stránce
vyjmenovaná slova po L (ŠKOLÁKOV)
vyjmenovaná slova po B (d.cv.) – VS 18/3  +  VS 17/1 d,e,f  +  VS 17/1 a,b,c + uč.38/4, 5  +  VS 12/4,5 +                         VS 13/3,4  + uč. 36/4,6+37/4  +  VS 15/6,7+16/4
uč.33/5  +  uč.33/7   +  uč.32/3   +   VS 7/6,8  +   VS 7/7  +  VS 9/3  +  VS 11/8  +  VS 9/4
vyjmenovaná slova po B (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams) 
vyjmenovaná slova po B (25 cvičení)
vyjmenovaná slova po B (ŠKOLÁKOV)
spodoba
spodoba (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams)
kořen – slova příbuzná
slovní druhy a opakování (přihlásit přes žákův školní účet Microsoft – jako do Teams)

PRV

neživé přírodniny: Slunce  + vzduch + voda + koloběh vody v přírodě + horniny a nerosty (5 cv.) + půda
videa než. přír.: vzduch, půda, Slunce  + horniny a nerosty + voda,koloběh vody
měříme: délka (2 cv.) + hmotnost (3 cv.) + objem (3 cv.) + čas (3 cv.) + teplota (3cv.)
prvouka
přírodniny, výrobky (2 cv.)
třídění odpadu
přírodnina, surovina, výrobek (2 cv.)
skupenství látek (2 cv.)
třídění přírodnin (živé, neživé)
světové strany
typy krajiny
město, vesnice
mapy