2.A TŘÍDA
MZŠ Velký Osek

Procvičování

Procvičování 9.6.:

PRVOUKA:
režim dne (2 cvičení)
hodiny (test)
pečujeme o naše tělo (2 cvičení)
části lidského těla (3 cvičení)

MATEMATIKA
+ a – do 20 (karty)
+ a – do 20 (krabice)
+ a – do 20 (letadlo)
+ a – do 20 bez přechodu – kvíz
+ a – s do 20 přechodem 
+ a – do 20 s přechodem – test

Procvičování 8.6.:

+ a – do 20 bez přechodu desítky
+ a – do 20 bez přechodu – test

ČESKÝ JAZYK:

čtení slov – 4 písmena (list2) – řádek 1-5
ČTENÍ SLOV – 4 PÍSMENA (řádek 16-20)
ČTENÍ SLOV – 4 PÍSMENA (řádek 11-15)
ČTENÍ SLOV – 4 PÍSMENA (řádek 6-10)
ČTENÍ SLOV – 4 PÍSMENA (řádek 1-5)
ČTENÍ SLOV – 3 PÍSMENA (KARTY)
VYTVOŘ SLOVO (ČÁST TĚLA)
HÁDEJ SLOVO (ČÁST TĚLA)
SLOVA – L,K,V (SEŠIT)
HÁDEJ SLOVO (ZVÍŘE)
SPOJOVÁNÍ – ZVÍŘATA
ČTENÍ – M,T,V,L,P,S,V (25 slov)
ČTENÍ PÍSMEN
SPOJOVÁNÍ 2 HLÁSEK
JEDNOSLABIČNÁ SLOVA
M,T,J,L

MATEMATIKA:

hledej příklady s výsledky 9,8 a 7
počítání do 9 – quiz
počítání do 9 – procvičování
sčítání a odčítání do 9 – nácvik

 VÁNOČNÍ SČÍTÁNÍ DO 7
SČÍTÁNÍ DO 7 – PROCVIČ
SČÍTÁNÍ DO 7 – PROCVIČOVÁNÍ 
SČÍTÁNÍ DO 7 – QUIZ
PRÁSKNÍ BALÓNEK – VÝSLEDEK JE 6
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 5 (SOUTĚŽ)
ČÍSLA DO 5
KVÍZ – POČÍTÁNÍ PRVKŮ DO 5 

Čtení čtení s porozuměním

sčítání a odčítání do 20 (s přechodem desítky – s mikrofonem)

PRVOUKA
rodina (10 otázek)
rodina
opakování podzim (2 cvičení)
ovoce, zelenina (5 cvičení)
les na podzim (poznávání stromů, plodů, lesních rostlin) – 4 cvičení
savci v lese
ptáci na podzim

 

počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)

 

Číslo naší učebny na hellosmart.com: 159292 – zatím NEPOUŽÍVÁME