2.A TŘÍDA
MZŠ Velký Osek

Procvičování

Slovní druhy: různé aktivity na správné pořadí slovních druhů (flashcards, learn, test, match)
Hlásková stavba slova: aktivity na hláskovou stavbu slov (flashcards, learn, match)
M, PRV hodinypřetahování (celá, půl, čtvrt, třičtvrtě)
přetahování (čtvrt, půl, celá, třičtvrtě i digitální čas)
přetahování (minuty)
výběr (digitální čas)
procvičování – rozhodovačka, pexeso, počítání
závody
týmovka
orientace v čase
ČJspodoba na konci slov
spodoba uprostřed slov
M – + a – do 100 (procvičování)
PRVhodiny

potravinová pyramida

ČJ – párové souhlásky
měkké a tvrdé souhlásky (testy)
měkké a tvrdé souhlásky (cvičení na doplňován i, y)
rozdělení souhlásek
samohlásky u, ú, ů  
počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)

druhy vět
procvičování abecedy

Čtení čtení s porozuměním

M – příšerky (+ a – do 100)
roboti (+ a – do 100)
střílečka (+ a – do 100)
zaokrouhlování
čísla lichá a sudá
jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla
počítání do 100 po desítkách (porovnávání, sčítání, odčítání)
počítání do 100 (zápis čísel)
sčítání a odčítání do 20 (s přechodem desítky – s mikrofonem)
čáry, body – 2 cvičení
úsečka – 2 cvičení

PRVOUKA
části těla (4 cvičení)
naše tělo – postava a části těla
úraz a nemoc (3 cvičení)
hygiena
opakování zdraví (10 otázek)
rodina (10 otázek)
rodina
opakování podzim (2 cvičení)
ovoce, zelenina (5 cvičení)
les na podzim (poznávání stromů, plodů, lesních rostlin) – 4 cvičení
savci v lese
ptáci na podzim

MATEMATICKÉ HRY (procvičování + a – do 20 a mírně přes 20):
sestřel správné ovoce (zvol si + nebo – a úroveň hry – pro nás LEVEL 2)
nakrm tučňáka
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na +)
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na -)
mušle
hledej dvojice (sčítání, čím dál těžší obtížnost)
hledej dvojice (odčítání, čím dál těžší obtížnost)

počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)